توضیحات

اگر از قرارگیری پالاس در چارت خود اطلاعی ندارید هیچ اشکالی ندارد. برای این کار یک راهنمایی درون این گزارش وجود دارد که آن را می خوانید. اگر باز هم در به دست آوردن این قرارگیری به مشکل خوردید برای کمک در واتساپ با ما در میان بگذارید (۰۹۳۹۰۷۳۳۰۹۰). فورکست رایگان

پالاس از طریق زودیاک
امتیاز خود را ثبت کنید